Updated at: 06-02-2022 - By: Chăm Học Bài

Bài viết này sẽ giúp các bạn học sinh nhớ lại những công thức cần nhớ đối với con lắc lò xo, cũng như các công thức tính nhanh con lắc lò xo khác, giúp giải quyết nhanh các câu trắc nghiệm.

I. Các công thức con lắc lò xo

1. Tần số và chu kì của con lắc lò xo

Tần số góc:

 

Công thức con lắc lò xo

Chu kì:

Công thức con lắc lò xo

Tần số:

Công thức con lắc lò xo

2. Lực kéo về (Lực hồi phục)

Fkv=-kx=-w^2*x*m=a.m (Đơn vị: N)

Lực kéo về hướng về vị trí cân bằng, biến thiên điều hòa theo thời gian và ngược pha với li độ

Lực kéo về cực đại: Fmax=k.A

3. Lực đàn hồi

Fđh=k.Δl

Lực đàn hồi hướng về vị trí lò xo không biến dạng.

+) Với con lắc lò xo nằm ngang: Lực phục hồi cũng là lực đàn hồi

+) Với con lắc lò xo treo thẳng đứng:

Fđh=k|Δl+x| (chiều dương hướng xuống dưới)

Fđh=k|Δl-x| (chiều dương hướng lên trên)

+) Lực đàn hồi cực đại:

Fđh max=k|Δl+A|

+) Lực đàn hồi cực tiểu:

* Nếu Δl<A=>Fđh min=0

* Nếu Δl>A=>Fđh min=k|Δl-A|

4. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt năng lượng:

a) Động năng của con lắc lò xo (Đơn vị: J):

Công thức con lắc lò xo

Động năng cực đại:

Động năng con lắc lò xo

b) Thế năng của con lắc lò xo (Đơn vị: J):

Công thức con lắc lò xo

Thế năng cực đại:

c) Cơ năng của con lắc lò xo (Đơn vị: J)

Công thức con lắc lò xo

Cơ năng của con lắc lò xo không phụ thuộc vào khối lượng vật nặng.

d) Các công thức độc lập với thời gian

Nếu tại thời điểm t1 ta có li độ x1 và vận tốc v1 thì:

Công thức còn lắc lò xo

Biên độ dao động khi biết li độ, vận tốc, tần số góc:

Công thức con lắc lò xo

Tìm tốc độ cực đại và gia tốc cực đại khi biết độ cứng của con lắc lò xo và khối lượng vật nặng:

Công thức con lắc lò xo

Chú ý:

Động năng và thế năng của con lắc lò xo biến thiên tuần hoàn với tần số góc 2w, chu kì T/2 và tần số 2f nếu con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc w, chu kì T, tần số f.

Khoảng thời gian 2 lần liên tiếp động năng bằng thế năng: T/4

5. Độ cứng lò xo

Một lò xo có chiều dài l, độ cứng k bị cắt thành các lò xo có độ dài lần lượt là l1, l2, l2… có độ cứng tương ứng k1, k2, k3… thì k.l=k1.l1=k2.l2=k3.l3=…

+) Khi ghép lò xo nối tiếp:

Công thức con lắc lò xo

Công thức con lắc lò xo

+) Khi ghép lò xo song song:

Công thức con lắc lò xo

Công thức con lắc lò xoII. Bài tập lý thuyết về con lắc lò xo

Câu 1:Chọn phát biểu đúng khi nói về con lắc lò xo nằm ngang

A. Chuyển động của vật là chuyển động biến đổi đều

B. Chuyển động của vật là chuyển động thẳng

C. Chuyển động của vật là chuyển động tuần hoàn

D. Chuyển động của vật là một vật dao động điều hòa

Đáp án: A. Chuyển động của vật là chuyển động biến đổi đều

 

Câu 2: Đối với con lắc lò xo dao động điều hòa, chọn phát biểu không đúng trong những phát biểu sau:

A.Lực kéo về phụ thuộc vào độ cứng của lò xo

B.Lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng

C.Gia tốc của vật phụ thuộc vào khối lượng vật năng

D. Tần số góc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật

Đáp án: B. Lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng. Do lực kéo về có biểu thức F=-kx

 

3. Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m, lò xo có độ cứng k. Kích thích vật dao động điều hòa với chu kì T. Cắt bớt lò xo một nửa, rồi kích thích vật m dao động điều hòa thi chu kỳ dao động khi đó bằng:

Công thức con lắc lò xo

Giải: Theo bài ra ta có:

Công thức con lắc lò xo

4. Chu kỳ của con lắc lò xo tăng 2 lần khi:

A. Khối lượng vật nặng tăng gấp đôi

B. Khối lượng vật nặng giảm 4 lần

C. Độ cứng lò xo giảm 4 lần

D. Biên độ tăng 2 lần

Đáp án: C

 

5. Đối với con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa thì:

A. Trọng lực của trái đất tác dụng lên vật ảnh hưởng đến chu kỳ dao động

B. Biên độ dao động phụ thuộc vào độ giãn lò xo ở vị trí cân bằng

C. Lực đàn hồi tác dụng lên vật cũng chính là lực làm cho vật dao động điều hòa

D. Lò xo có chiều dài cực tiểu thì lực đàn hồi tác dụng vào vật nhỏ nhất

Giải: Vì là con lắc lò xo nằm ngang nên:

Công thức con lắc lò xo

Ta chọn đáp án: C

Xem thêm:

Công thức + Bài tập: Con lắc lò xo nằm ngang

Bài tập con lắc lò xo hay có đáp án chi tiết