Updated at: 06-02-2022 - By: Chăm Học Bài

Viết phương trình dao động điều hòa là phần nội dung bài tập thường gặp trong chương dao động cơ học. Bài viết này sẽ tổng hợp lại dạng bài tập này giúp các em học sinh có thể nắm được thành thạo viết phương trình dao động điều hòa.

Tổng hợp lý thuyết

Bước 1: Phương trình dao động có dạng x = Acos(ωt + φ)

phương trình dao đông điều hòa
phương trình dao đông điều hòa đặc biệt

Các dạng phương trình dao đông điều hòa đặc biệt

Bài tập về các dạng phương trình dao động

a) Viết phương trình dao động của con lắc lò xo

Ví dụ 1: Một con lắc lò xo có độ cứng 20N/m được treo vào một điểm cố định, đầu dưới treo một vật có khối lượng 200g. Từ VTCB người ta kéo vật kéo xuống dưới một đoạn 4cm rồi thả nhẹ để hệ dao động điều hòa. Chọn chiều dương thẳng đứng hướng xuống dưới, gốc O là VTCB, gốc thời gian là lúc thả vật. Viết phương trình dao động của vật.

Đáp án: x = 4cos(10t) cm

Ví dụ 2: Một lò xo nhẹ treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên là 30cm. Treo vào đầu dưới lò xo một vật nhỏ thì thấy hệ cân bằng khi lò xo giãn 10cm. Kéo vật theo phương thẳng đứng cho tới khi lò xo có chiều dài 42cm, rồi truyền cho vật vận tốc 20cm/s hướng lên trên (vật dao động điều hoà). Chọn gốc thời gian khi vật được truyền vận tốc, trục tọa độ thẳng đứng, chiều dương hướng lên. Lấy g=10m/s2 . Viết phương trình dao động của vật?

viết phương trình dao động của con lắc đơn

Viết phương trình dao động từ đồ thị cho sẵn

Xem thêm:

Lý thuyết + Bài tập: Năng lượng dao động điều hòa

Các dạng bài tập về dao đông điều hòa trong kì thi THPT Quốc Gia