Updated at: 06-02-2022 - By: Chăm Học Bài

Chiều dài con lắc lò xo

lực đàn hồi

Lực đàn hồi

Độ lớn: lực đàn hồi cực đại
Trong đó: lực đàn hồi cực tiểu
Lực đàn hồi luôn ngược chiều biến dạng

lực đàn hồi và lực hồi phục

Lực đàn hồi cực tiểu: tính chiều dài lò xo

Bài toán: Xác định thời gian lò xo nén, giãn trong 1 chu kì.
Chú ý: Nếu A > ∆l0 có thời gian lò xo nén

công thức tính lực đàn hồi của lò xo

Ta có thời gian lò xo nén và giãn trong 1 chu kì:công thức lực đàn hồi

Trong đó:

Gọi H là tỉ số giữa thời gian lò xo nén và thời gian lò xo giãn trong 1 chu kì:

3. Lực hồi phục (lực kéo về)

– Là hợp lực tác dụng lên vật
– Luôn hướng về VTCB
– Biểu thức: Fph = ma = -mω2x = -kx
– Độ lớn: Fph = mω2.|x| = k.|x|

4. Bài tập trong đề thi đại học

Vd 1: Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên là l0 = 30cm, độ cứng của lò xo là k = 10 N/m. Treo vật nặng có khối lượng m = 0,1kg vào lò xo và kích thích cho lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ A = 5cm. Xác định chiều dài cực đại, cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động của vật

lực phục hồi

Xem thêm:

Công thức + Bài tập: Con lắc lò xo nằm ngang

Tổng hợp công thức con lắc lò xo và bài tập áp dụng