Updated at: 01-04-2022 - By: Thầy Vũ Xuân Anh

MB1

Tam quốc diễn nghĩa là một tác phẩm hay kinh điển của nền văn học Trung Hoa. Trong đó trích đoạn Tào Tháo luận anh hùng là một trích đoạn vô cùng độc đáo thể hiện cái nhìn của nhân vật Tào Tháo trong cuộc chiến tranh giữa ba nước Ngụy, Thục, Ngô thời Đông hán trở về trước. Trích đoạn Tào Tháo uống rượu luận anh hùng nằm ở hồi thứ 21 của tác phẩm. Nội dung xoay quanh trong một bữa rượu vui Tào Tháo đã Lưu Bị lúc này vẫn còn là anh em trên bến dưới thuyền còn ẩn bóng trong nước Ngụy, mưu chờ nghiệp lớn.

MB2

Có biết bao nhiêu tác phẩm để đời mà mỗi lần ai nhắc đến đều cảm thấy yêu mến và muốn đọc đi đọc lại nhiều lần, có những vị anh hùng người ta đem ra là chuẩn mực là thước đo để so sánh. Trong số những tác phẩm đó không thể không kể đến Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Những vị anh hùng của tam quốc diễn nghĩa đến nay ai cũng biết. Điều gì đã làm nên được sự hấp dẫn và khó quên như vậy?. Tiêu biểu trong tác phẩm này ta phải kể tới đoạn trích Tào Tháo uống rượu luận anh hùng. Có thể nói đây là một đoạn trích hay và hấp dẫn.

MB3

La Quán Trung (1330-1400) lớn lên vào cuối thời Nguyên đầu thời Minh, là người chuyên sưu tầm và biên soạn dã sử và cũng là người đầu tiên có đóng góp xuất sắc cho trường phái tiểu thuyết lịch sử thời Minh Thanh ở Trung Quốc. La Quán Trung căn cứ vào lịch sử, truyện kịch dân gian để viết “Tam quốc diễn nghĩa” ra đời vào đầu thời Minh (1368 1644), gồm 120 hồi. Đoạn trích “Tào Tháo uống rượu luận anh hùng” thuộc hồi thứ 21 đã ngợi ca Lưu Bị – một con người khiêm nhường, thận trọng, kín đáo, khôn ngoan.

MB4

Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trunglà một tác phẩm kinh điển của nền văn học Trung Hoa. Trong đó trích đoạn Tào Tháo luận anh hùng là một trích đoạn vô cùng độc đáo thể hiện cái nhìn của nhân vật Tào Tháo trong cuộc chiến tranh giữa ba nước Ngụy, Thục, Ngô thời Đông hán trở về trước.

MB5

“Tam quốc diễn nghĩa là tác phẩm nổi tiếng nhất của tác giả La Quán Trung, không chỉ tái hiện lại chuyện lịch sử mà xét về mặt văn học thì các nhân vật của ông đều có những tính cách riêng không ai lẫn vào với ai được. Và nói đến Tam quốc diễn nghĩa thì người đọc không thể nào quên nhân vật Tào Tháo đặc biệt là qua đoạn trích Tào Tháo uống rượu luận anh hùng thuộc chương 21 của tác phẩm.

Bài viết đã được cập nhật mới nhất vào 04/2024!