Updated at: 14-06-2022 - By: Thầy Vũ Xuân Anh

Việc chiến thắng Mtao Mxây của sử thi Đăm Săn đã nêu lên rất rõ ràng thái độ và cả tình cảm của cộng đồng đối vưới chiến thắng này. Để hiểu rõ chi tiết hơn về phần tình cảm này, bên dưới chung tôi đã có một bài phân tích khá cụ thể. Rất mong các bạn tham khảo.

Thái độ và tình cảm của cộng đồng đối với mục đích của cuộc chiến và người anh hùng. Bài viết đã được cập nhật mới nhất vào 05/2024!

a. Vai trò của Đăm Săn với tư cách của người chiến thắng càng được tôn vinh qua những câu nói và hành động của nô lệ của 2 phía cuộc chiến.

+ Những nô lệ của Mtao Mxây nhận thấy tù trưởng của họ đã bị thất bại, việc đi theo Đăm Săn là điều tất yếu. Đăm Săn đã gõ vào một nhà, gõ vào gạch, đập vào phên mỗi nhà trong làng.

+ Đăm Sàn nói với nô lệ của mình những lời có cánh: ơ nghìn chim sẻ, ơ vạn chim ngói.

b. Cuộc chiến đấu của Đăm Săn không chỉ chiến thắng tù trưởng Mtao Mxây, mở rộng đất đai, mà còn bắt được nhiều nô lệ: Đoàn người đông như bầy cà tong, ùn ùn như kiến như mối. Đăm Săn là linh hồn của cộng đồng.

Lời kết

Qua bài viết trên ta thấy được rất roc thái độ của nô lệ Mtao Mxxây trước sự thất bại của chủ nhân. Việc đi theo Đăm Săn là hoàn toàn đúng đắn. Hy vọng quý độc giả yêu thích bài viết trên.

Bài viết đã được cập nhật mới nhất vào 05/2024!