Updated at: 07-05-2022 - By: Thầy Vũ Xuân Anh

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 1 trang 127 SGK Ngữ văn 12, tập 1 

– Giống: đều dùng vần chân

– Khác:

Đặc điểm

Bài “Mặt trăng”

Đoạn thơ trích bài “Sóng”

Gieo vần

Độc vậnNhiều vần

Ngắt nhịp

 Nhịp lẻ Nhịp 3/2

Hài thanh

B T T B B

B B T T B

B B B T T

T T T B B

T T B B T

B B T T B

T B B T T

B T T B B

B B T B B

B B B T T

T T T B B

B B B T T

 

T B B T T

B T B B B

B T B T T

B B B T B

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 2 trang 127 SGK Ngữ văn 12, tập 1 

 Cách gieo vần: vần chân, độc vận.

 Ngắt nhịp: ngoài nhịp quen thuộc 4/3 còn có nhịp 2/5 mới mẻ, táo bạo.

 Hài thanh: câu đầu toàn thanh bằng, câu hai có ba thanh trắc đi liền nhau, câu thứ tư nhiều thanh bằng, đoạn thơ sử dụng điệp từ.

=> Tất cả gợi giọng điệu độc đáo, vừa da diết vừa rắn rỏi, hiên ngang.

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 3 trang 127 SGK Ngữ văn 12, tập 1 

Dùng các ký hiệu để ghi lại mô hình âm luật trong bài Mời trầu của Hồ Xuân Hương:

T B B T/ T B Bv

B T B B/ T T Bv

T T B B/ B T T

B B B T/ T B Bv

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 4 trang 128 SGK Ngữ văn 12 tập 1

Khổ 1 bài Tràng giang có: vần độc vận (ong: song, dòng), nhịp 4/3. Hài thanh như sau:

T T B B B T T

B B B T T B B

B B T T B B T

T T B B T T B

=> Nhìn chung, thể thơ thất ngôn Đường luật có nhiều ảnh hưởng với thơ mới, như trong ví dụ trên thì vần, nhịp và hài thanh trong bài Tràng giang tương tự như vần, nhịp và hài thanh trong thể thơ thất ngôn bát cú.

Bài viết đã được cập nhật mới nhất vào 02/2023!