Updated at: 06-05-2022 - By: Thầy Vũ Xuân Anh

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 1 (trang 44 SGK Ngữ văn 12 tập 1)

Chọn và phân tích câu văn trong sáng trong các câu cho trước:

– Câu a thiếu trong sáng do các thành phần câu chưa rõ ràng, câu thiếu chủ ngữ do nhầm trạng ngữ với chủ ngữ.

– Câu b,c,d đảm bảo sự trong sáng: ngữ nghĩa rõ ràng, ngữ pháp đúng quy tắc.

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 2 (trang 45 SGK Ngữ văn 12 tập 2)

Đọc lời quảng cáo và thực hiện yêu cầu:

Việc sử dụng từ nước ngoài “Valentine” là không cần thiết vì có thể sử dụng các cụm từ như ngày lễ Tình nhân hoặc ngày Tình yêu để thay thế mà vẫn có ý nghĩa và sắc thái biểu cảm thích hợp.

Bài viết đã được cập nhật mới nhất vào 02/2023!