Updated at: 13-02-2023 - By: Thầy Vũ Xuân Anh

Admin Chăm Học Bài hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách soạn bài Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới siêu ngắn chuẩn nhất 06/2024.

Hướng dẫn cách soạn bài Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới siêu ngắn mới nhất

Cách soạn 1

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 1 trang 210 SGK Ngữ văn 12, tập 1 

Bố cục (4 phần)

– Phần 1 (từ đầu -> “ập vào miền Bắc”): hồi tưởng về giờ phút hiểm nghèo của đất nước ngay sau CMT8/1945.

– Phần 2 (tiếp -> “thêm trầm trọng”): khó khăn mọi mặt của đất nước sau CMT8/1945.

– Phần 3: (tiếp -> “ba trăm bảy mươi lăm ki-lô-gam vàng”): những biện pháp tích cực và quyết tâm vượt khó của toàn Đảng, toàn Dân.

– Phần 4 (còn lại): hình ảnh Bác Hồ trong những ngày đầu của nước Việt Nam mới.

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 2 trang 210 SGK Ngữ văn 12, tập 1 

– Để hồi tưởng về những ngày đầu của nước Việt Nam mới, tác giả đã xuất phát từ điểm nhìn hiện tại của năm 1970, khi tương quan thế và lực của ta và địch đã hoàn toàn khác so với 25 năm về trước. Thời điểm năm 1945, nước ta chưa có tên trên bản đồ thế giới, chủ nghĩa đế quốc lộng hành, quân Tưởng ập vào nước ta từ nhiều phía. Còn trong thời điểm hiện tại (1970), các nước trên thế giới đã biết đến và ủng hộ nước ta.

– Cảm nghĩ cụ thể của tác giả:

+ Tự hào khi “Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời… lập tức nhận được sự hân hoan chào đón của cả loài người tiến bộ từ lâu trông chờ”.

+ Hoài niệm và xúc động xúc động khi hồi tưởng lại thời kỳ trước 1945: “đã rất xa”, “cái ngày mà người nước ngoài không sao tìm ra nước Việt Nam trên những tấm bản đồ”.

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 3 trang 210 SGK Ngữ văn 12, tập 1 

– Về chính trị: nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa ra đời đã phải đương đầu với khó khăn chồng chất, “nằm giữa bốn về hùm sói, phải tự dốc sức mình đấu tranh dũng cảm, mưu trí, phải tìm mọi cách để sống còn”. Mọi hoạt động của Đảng phải rút vào bí mật, “tránh kích thích kẻ thù của dân tộc và của giai cấp”. Chính quyền đã thành lập nhiều ngày nhưng chưa được nước nào công nhận.

– Về kinh tế tài chính: ruộng đất bỏ hoang, bão lụt và hạn hán hoành hành; một số nhà máy Nhật trao trả chưa hoạt động được; buôn bán với nước ngoài ngưng trệ, hàng hóa khan hiếm; tài chính trống rỗng chỉ có một triệu tiền cũ rách, lại bị đồng Quan kim nhiễu loạn.

– Xã hội: đời sống nhân dân rất thấp, thất nghiệp, đói kém, dịch bệnh lan tràn nhiều nơi.

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 4 trang 210 SGK Ngữ văn 12, tập 1 

– Củng cố và giữ vững chính quyền cách mạng, giải tán chính quyền cũ (chính quyền của thực dân phong kiến), xây dựng bộ máy chính quyền mới, từ chính quyền cơ sở là Hội đồng nhân dân, uỷ ban chấp hành đến Trung ương là quốc dân đại hội, toàn dân đóng góp ý kiến cho dự án chống Pháp.

–  Thi hành một số chính sách mới: địa chủ phải giảm tô 25%, xóa nợ cho nông dân, toàn dân tăng cường học chữ quốc ngữ, học tập thi cử đều miễn phí, động viên tinh thần đóng góp trong nhân dân, lập quỹ độc lập, kêu gọi đồng bào hưởng ứng “tuần lễ vàng”. Nội lực của nước Việt Nam mới được nâng lên nhanh chóng.

Câu 5

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 5 trang 210 SGK Ngữ văn 12, tập 1 

 Trong phần trích, tiêu biểu nhất là hình tượng Bác Hồ vì tấm lòng vì dân vì nước và những quyết sách sáng suốt của Bác, bản lĩnh đưa cả dân tộc vượt qua gian khó:

+ Tình yêu nước cao cả và nhân cách đẹp đẽ ở Người: “Ở Người, mọi vấn đề mọi chuyện của Đảng, của nước, của dân đều trở thành những rung động sâu xa trong tình cảm”.

+ Bác luôn coi chính quyền cách mạng là chính quyền của nhân dân, vì nhân dân.

+ Mọi chính sách của Bác đều vì hạnh phúc của nhân dân: đưa ra ba mục tiêu “diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”. Lý tưởng và tấm lòng của Bác là “hạnh phúc cho dân, đó là mục đích của việc giành lấy chính quyền và giữ vững, bảo vệ chính quyền ấy”.

+ Bác đưa ra hai nhiệm vụ sáng suốt: “xây” và “chống” tiến hành song song trong buổi đầu củng cố chính quyền và thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm của cán bộ chính quyền.

Câu 6

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 6 trang 210 SGK Ngữ văn 12, tập 1 

 Hồi ký mang đậm dấu ấn cá nhân đặc biệt của đại tướng Võ Nguyên Giáp (đặc biệt bởi yếu tố cá nhân của đại tướng hòa nhập với cái chung của Đảng, của nhân dân đất nước).

 Cách trần thuật và nêu cảm nghĩ xuất phát từ vị trí và điểm nhìn của đại tướng, người đại diện cho bộ máy lãnh đạo của Đảng, đại diện cho nhân dân, dân tộc nên mang tầm khái quát lớn lao, mang tính chất toàn cảnh.

 Cách soạn 2

Câu 1 (trang 210, sgk Ngữ văn 12, tập 1):

Bố cục:

– Phần 1 ( từ đầu … ập vào miền Bắc): Giới thiệu cung về tình hình nước Việt nam mới

– Phần 2 ( tiếp … thêm trầm trọng): Những khó khăn mọi mặt của đất nước

– Đoạn 3 (tiếp … 370 kg vàng): Những biện pháp và sự nỗ lực vượt qua khó khăn của toàn Đảng, toàn dân

– Đoạn 4 (phần còn lại): Hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh

Câu 2 (trang 210, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

Điểm nhìn hiện tại. Đó là đất nước năm 1970, thời điểm cuộc kháng chiến chống Mĩ diễn ra vô cùng gay go, ác liệt. So với 25 năm trước thì tuy khó khăn nhưng thế và lực của ta đã khác. Năm 1945 là “Thời kỳ làm mưa, làm gió của các nước đế quốc”. “Gần 2 chục vạn … miền Bắc”, còn bây giờ 1970, mỗi hành động kẻ cướp… trừng phạt, Mọi cách tô son trát phấn của đế quốc Mĩ… hoài công vô ích”. 1945, Việt Nam chưa có tên trên bản đồ thế giới, cả Đông Dương khi đó mang tên In đô Xi A của Pháp, còn bây giờ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã là một đất nước tự do.

Câu 3 (trang 210, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

Những khó khăn, gian nan của nước Việt Nam mới:

– Chính quyền cách mạng thành lập nhiều ngày nhưng vẫn chưa được nước nào công nhận

– Tình hình kinh tế hết sức khó khăn

– Chưa phát hành được tiền Việt Nam, kho bạc giành được từ tay chính quyền cũ chỉ có một triệu bạc rách

– Đời sống của nhân dân rất thấp

– Cuộc xâm lăng của thực dân Pháp nổ ra rất sớm tại Nam Bộ, làm cho những khó khăn trên càng trầm trọng

Câu 4 (trang 210, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

Quyết sách để đưa đất nước vượt qua gian khó:

– Chính trị:

+ Củng cố và giữ vững chính quyền bằng cuộc tổng tuyển cử trong cả nước

+ Ra sắc lệnh thành lập Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp

+ Giải tán chính quyền cũ – chính quyền thực dân phong kiến

+ Công bố dự án hiến pháp cho toàn dân góp ý

– Kinh tế: giảm tô xóa nợ cho nông dân, phục hồi sản xuất, nâng cao mọi mặt đời sống cho người dân, nâng cao vấn đề tài chính,….

– Xã hội: Bác Hồ kêu gọi “diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”

Câu 5 (trang 210, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

Hình tượng tiêu biểu nhất trong bài là hình ảnh Bác Hồ, vì:

– Bác là người có trí tuệ sáng suốt, có ý chí sắt đá và nghị lực mạnh mẽ

– Toàn tâm, toàn ý phục vụ cho nhân dân, đất nước

– Với Bác, để đất nước Việt Nam mới ra đời có thể tồn tại và vững mạnh cần:

+ Xác định mối quan hệ giữa những người làm trong bộ máy chính quyền với nhân dân

+ Đề ra ba mục tiêu quan trọng và phải dựa vào dân

Câu 6 (trang 210, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

– Lựa chọn những chi tiết, sự kiện lịch sử có tính khái quát, tổng thể

– Trong khi kể, tác giả nêu suy nghĩ, nhận xét, đánh giá

Nội dung chính của văn bản:

– Nội dung: Nước Việt Nam trong những ngày đầu độc lập phải vượt qua bao khó khăn, gian nan để có thể tồn tại và vững mạnh

– Nghệ thuật: Lựa chọn những chi tiết, sự kiện lịch sử có tính khái quát, tổng thể, trong khi kể, tác giả nêu suy nghĩ, nhận xét, đánh giá,…

Nội dung chính

Đoạn trích ghi lại những sự kiện lịch sử quan trọng của nước Việt Nam ở vào một thời điểm trọng đại, một giai đoạn đầy khó khăn và vinh quang của đất nước.

Kết luận

Hy vọng với các giải đáp trên thì mong là quý độc giả đã biết được cách soạn bài Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới siêu ngắn hiện nay. Các thông tin trên được admin cập nhật cũng như thu thập thông tin từ nhiều nguồn chuẩn xác, hy vọng các bạn sẽ thích và ủng hộ cho Chamhocbai.com.

Bài viết đã được cập nhật mới nhất vào 06/2024!