Updated at: 01-04-2022 - By: Thầy Vũ Xuân Anh

Thông qua nhân vật Ngô Tử Văn tác giả Nguyễn Dữ muốn gửi gắm đến người đọc tư tưởng nhân đạo sâu sắc đó là: Ca ngợi người trí thức giàu dũng khí,thẳng thắn quyết tâm loại trừ cái xấu, cái ác bảo vệ nhân dân,đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân lao động…..

a. Ca ngợi, đề cao nhân vật Ngô Tử Văn, người trí thức giàu dũng khí chuộng chính nghĩa, cương trực, thẳng thắn luôn sẵn sàng đứng ra đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân. Là một lời kêu gọi về khí tiết kẻ sĩ (trí thức).

b. Mơ ước khát vọng và cũng là niềm tin chính nghĩa thắng gian tà của nhân dân. Tuy rằng điều đó chưa trở thành hiện thực chắc chắn vững bền trong cuộc sống của nhân dân nhưng khát vọng và niềm tin đó chính là động lực hướng thiện luôn thúc đẩy cổ vũ họ dũng cảm đương đầu với những thế lực xấu xa, đấu tranh cho hạnh phúc của con người.

c. Phê phán tố cáo những thế lực xấu xa trong xã hội: những kẻ tàn ác, lộng quyền nhũng nhiễu dân lành: Những kẻ tham sống sợ chết cầu an cho bản thân; bọn quan lại mũ cao áo dài nhưng bàng quan, vô trách nhiệm, cố tình nhắm mắt bịt tai trước nỗi khổ của muôn dân và sự lộng hành của kẻ ác.

d. Có tinh thần dân tộc – Chi tiết viên tướng Tàu.

Bài viết đã được cập nhật mới nhất vào 04/2024!