Updated at: 25-03-2022 - By: Chăm Học Bài

Dưới đây là tài liệu bài tập đạo hàm có lời giải. Các em có thể xem trực tuyến hoặc tải trực tiếp tài liệu bằng đường dẫn dưới.

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

Bài tập đạo hàm có lời giải

THÔNG TIN TÀI LIỆU “Bài tập đạo hàm có lời giải”

Mục lục

I. Khái niệm đạo hàm

Vấn đề 1: Tính đạo hàm bằng định nghĩa

CÁC BÀI TOÁN LUYỆN TẬP

II. Các qui tắc tính đạo hàm

Vấn đề 1: Tính đạo hàm bằng công thức

CÁC BÀI TOÁN LUYỆN TẬP

Vấn đề 2: Sử dụng đạo hàm để tìm giới hạn

CÁC BÀI TOÁN LUYỆN TẬP

Vấn đề 3: Đạo hàm cấp cao và vi phân

CÁC BÀI TOÁN LUYỆN TẬP

=> ĐẠO HÀM TỔNG HỢP

Trích đoạn

Lý thuyết

1. Đạo hàm tại một điểm

2. Đạo hàm bên trái, bên phải

3. Đạo hàm trên khoảng, trên đoạn.

4. Các mối liên hệ giữa đạo hàm và tính liên tục

Dạng toán

1. Chứng minh hàm số liên tục tại x = -1 nhưng không có đạo hàm tại điểm đó

2. Tìm a để hàm số f(x) có đạm hàm tại x = 1

3. Biện luận theo m để hàm số có đạo hàm tại điểm bất kì

4. Tính đạo hàm các hàm số sau tại các điểm đã chỉ ra

5. Tính các đạo hàm của hàm số lượng giác

6. Bài tập đạo hàm có lời giải

7. Bài tập đạo hàm lớp 11 có lời giải

Bài viết cập nhật mới nhất tính đến 04/2024!