Updated at: 04-04-2022 - By: Thầy Vũ Xuân Anh

Đề cao, kêu gọi sự chia sẻ, cảm thông trong cuộc sống – đó là sự thân thiện xuất phát từ đáy lòng giữa người với người. Có nhiều cách chia sẻ, có khi sự chia sẻ một cách im lặng lại có chiều sâu nhất.

Đề cao, kêu gọi sự chia sẻ, cảm thông trong cuộc sống – đó là sự thân thiện xuất phát từ đáy lòng giữa người với người.

Có nhiều cách chia sẻ, có khi sự chia sẻ một cách im lặng lại có chiều sâu nhất.

1.  Sự chia sẻ của cậu bé

–  Sự cảm thông hồn nhiên và ngây thơ.

–  Sự cảm thông chân tình của trái tim trong sáng vô ngần.

2.   Liên hệ trong cuộc sống

–  Có những người sống chia sẻ bằng một tâm hồn cao thượng, trong sáng và vô tư.

–  Có những người quan tâm để tỏ ra bề trên, nhưng thiếu một tấm lòng chân thành cần thiết.

–  Có những người quan tâm để cầu lợi.

3.  Thái độ của chúng ta

–  Liên hệ bản thân.

–  Phê phán sự quan tâm “chia sẻ” có tính chất vụ lợi, giả tạo.

–  Phê phán sự lạnh lùng, vô cảm.

–  Kêu gọi sự sẻ chia, cảm thông – sống có tình người.

Bài viết đã được cập nhật mới nhất vào 11/2022!