Updated at: 19-04-2022 - By: Thầy Vũ Xuân Anh

Với hai câu ca dao đầu, hình anh con cò gợi ra không gian và khung cảnh làng quê, phố xá xưa vốn bình lặng, yên ả và không biến động. Nhịp cánh bay của con cò tượng trưng cho một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Các câu ca dao đươc vân dụng:

– Con cò bay lả bay la

Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng

– Con cò bay lả bay la

Bay từ cửa phủ bay về Đồng Đăng

– Con cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm…

– Ông ơi ông vớt tôi nao

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng

Với hai câu ca dao đầu, hình ảnh con cò gợi ra không gian và khung cảnh làng quê, phố xá xưa vốn bình lặng, yên ả và không biến động. Nhịp cánh bay của con cò tượng trưng cho một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Với câu sau, hình ảnh con cò lại gợi ra hình ảnh những người lao động chăm chỉ, cần mẫn, nhọc nhằn kiếm sống trong một hoàn cảnh sống vất vả, nhiều rủi ro.

Bài viết đã được cập nhật mới nhất vào 11/2022!