Updated at: 06-04-2023 - By: Thầy Vũ Xuân Anh

Admin Chăm Học Bài hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách “Soạn bài Tổng kết về ngữ pháp” chuẩn nhất 05/2024.

Soạn bài Tổng kết về ngữ pháp- Mẫu 1

Phần A

Video hướng dẫn giải

TỪ LOẠI

I. DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ

Trả lời câu 1 (trang 130 SGK Ngữ văn 9, tập 2)

Trong số các từ in đậm sau đây, từ nào là danh từ, từ nào là động từ, từ nào là tính từ?

a) Một bài thơ hay không bao giờ ta đọc qua một lần mà bỏ xuống được.

(Nguyễn Đình Thi, Tiếng nói của văn nghệ)

b) Mà ông, thì ông không thích nghĩ ngợi như thế một tí nào.

(Kim Lân, Làng)

c) Xây cái lăng ấy cả làng phục dịch, cả làng gánh gạch, đập đá, làm phu hồ cho nó.

(Kim Lân, Làng)

d) Đối với cháu, thật là đột ngột […].

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

e) – Vâng! Ông giáo dạy phải! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng.

(Nam Cao, Lão Hạc)

Trả lời

– Danh từ: lần, lăng, làng

– Động từ: đọc, nghĩ ngợi, phục dịch, đập

– Tính từ: hay, đột ngột, phải, sung sướng

Trả lời câu 2 (trang 130 SGK Ngữ văn 9, tập 2)

Hãy thêm các từ cho sau đây vào trước những từ thích hợp với chúng trong ba cột bên dưới. Cho biết mỗi từ trong ba cột đó thuộc từ loại nào.

Trả lời

– Các từ nhóm (a) là các từ chỉ lượng, nó có thể kết hợp với các danh từ: những lần, những làng,…

– Các từ nhóm (b) là các phó từ có thể kết hợp với các động từ: hãy đọc, hãy đập,…

– Các từ nhóm (c) là các phó từ có thể kết hợp với các tính từ: rất hay, rất đột ngột,…

Trả lời câu 3 (trang 131 SGK Ngữ văn 9, tập 2)

Từ những kết quả đạt được ở bài tập 1 và bài tập 2, hãy cho biết danh từ có thể đứng sau những từ nào, động từ đứng sau các từ nào và tính từ đứng sau những từ nào trong số những từ nêu trên.
Trả lời

– Danh từ có thể đứng sau: những, các, một,…

– Động từ có thể đứng sau: hãy, đã, vừa,

– Tính từ có thể đứng sau: rất, hơi, quá,…

Trả lời câu 4 (trang 131 SGK Ngữ văn 9, tập 2)

Kẻ bảng theo mẫu cho dưới đây và điền các từ có thể kết hợp với danh từ, động từ, tính từ vào những cột trống.
Trả lời

Bảng tổng kết về khả năng kết hợp của các danh từ, động từ, tính từ:

Trả lời câu 5 (trang 131 SGK Ngữ văn 9, tập 2)

Trong những đoạn trích sau đây, các từ in đậm vốn thuộc từ loại nào và ở đây chúng được dùng như từ thuộc từ loại nào?
Trả lời

(a): tròn vốn là tính từ, ở đây được dùng như động từ.

(b): lí tưởng vốn là danh từ, ở đây được dùng như tính từ.

(c): băn khoăn vốn là tính từ, ở đây được dùng như danh từ.

II. CÁC TỪ LOẠI KHÁC

Trả lời câu 1 (trang 132 SGK Ngữ văn 9, tập 2)

Bảng tổng kết các từ loại khác:

Trả lời câu 2 (trang 133 SGK Ngữ văn 9, tập 2)

Các tình thái từ chuyên dùng ở cuối câu để tạo câu nghi vấn: à, ư, hử, hở, hả,…

Phần B

Video hướng dẫn giải

CỤM TỪ

Trả lời câu 1 (trang 133 SGK Ngữ văn 9, tập 2)

Trung tâm của các cụm danh từ:

(a): ảnh hưởng, nhân cách, lối sống. Các dấu hiệu là những lượng từ đứng trước: những, một, một.

(b): ngày (khởi nghĩa). Dấu hiệu là những.

(c): Tiếng (cười nói). Dấu hiệu là có thể thêm những vào trước.

Trả lời câu 2 (trang 133 SGK Ngữ văn 9, tập 2)

(a): đến, chạy, ôm. Dấu hiệu là đã, sẽ, sẽ.

(b): lên (cải chính). Dấu hiệu là vừa.

Trả lời câu 3 (trang 133 SGK Ngữ văn 9, tập 2)

– Trung tâm của các cụm từ:

(a): Việt Nam (vốn là danh từ, được dùng như tính từ), bình dị, Việt Nam (vốn là danh từ, được dùng như tính từ), phương Đông (vốn là cụm danh từ, được dùng như tính từ), mới, hiện đại.

(b): êm ả

(c): phức tạp, phong phú, sâu sắc

– Dấu hiệu nhận biết các cụm từ này là cụm tính từ: rất (a), có thể thêm rất vào trước phần trung tâm (b, c).

Soạn bài Tổng kết về ngữ pháp- Mẫu 2

KIẾN THỨC CƠ BẢN

Sơ lược các kiến thức cơ bản bạn cần nắm vững.

Ý nghĩa khái quát của từ loạiKhả năng kết hợp
Kết hợp vế phía trướcTừ loạiKết hợp vế phía sau
Chỉ sự vật (người vật, hiện tượng, khái niệm)những, các, một, hai, ba, nhiều,…Danh từnày, nọ, kia, ấy,…các từ chỉ đặc điểm, tính chất mà danh từ biểu thị
Chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.hãy, đừng, không, chưa, đã, vừa,sẽ, đang, cũng, vẫn,…Động từđược, ngay…các từ ngữ bổ sung chi tiết về đối tượng, hướng địa điểm, thời gian…
Chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, của hoạt động, của trang thái.rất, hơi, quá, lắm, cực kì, vẫn, còn, đangTính từquá, lắm,cực kì,…các từ ngữ chỉ sự so sánh, phạm vi, …

HƯỚNG DẪN SOẠN BÀI TỔNG KẾT VỀ NGỮ PHÁP CHI TIẾT

Gợi ý trả lời các câu hỏi trong sách giáo khao:

A – TỪ LOẠI

I. Danh từ, động từ, tính từ

Bài 1 trang 130 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trong số các từ in đậm (…SGK), từ nào là danh từ, từ nào là động từ, từ nào là tính từ?

Trả lời

Các danh từ: lần (a), lăng (b), làng (c);

Các động từ, đọc (a), nghĩ ngợi (b), phục dich, đập (c);

Các tính từ: hay (a), đột ngột (d), phải, sung sướng (e).

Bài 2 trang 130 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Hãy thêm các từ cho sau đây vào trước những từ thích hợp với chúng trong ba cột bên dưới. Cho biết mỗi từ trong ba cột đó thuộc từ loại nào.

Trả lời

– Các từ nhóm (a) là các lượng từ chỉ số lượng không cụ thể, nó có thể kết hợp với các danh từ: những lần, những làng, …

– Các từ nhóm (b) là các phó từ có thể kết hợp với các động từ: hãy đọc, hãy đập, .

– Các từ nhóm (c) là các phó từ có thể kết hợp với các tính từ: rất hay, rất đột ngột,

Bài 3 trang 131 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Từ những kết quả đạt được ở bài tập 1 và bài tập 2, hãy cho biết danh từ có thể đứng sau những từ nào, động từ đứng sau các từ nào và tính từ đứng sau những từ nào trong số những từ nêu trên.

Trả lời

– Danh từ có thể đứng sau: những, các, một, tất cả, đa số, mõi, mỗi…

– Động từ có thể đứng sau: hãy, đừng, chớ, đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, còn, vừa, …

– Tính từ có thể đứng sau: rất, hơi, quá, đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, còn …

Bài 4 trang 131 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Kẻ bảng theo mẫu cho dưới đây và điền các từ có thể kết hợp với danh từ, động từ, tính từ vào những cột trống.

Trả lời

Bảng tổng kết về khả năng kết hợp của các danh từ, động từ, tính từ (Xem phần Kiến thức cơ bản)

Bài 5 trang 131 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trong những đoạn trích sau đây, các từ in đậm vốn thuộc từ loại nào và ở đây chúng được dùng như từ thuộc từ loại nào?

Trả lời

(a): tròn vốn là tính từ, ở đây được dùng như động từ.

(b): lí tưởng vốn là danh từ, ở đây được dùng như tính từ.

(c): băn khoăn vốn là tính từ, ở đây được dùng như danh từ.

II. Các từ loại khác

Bài 1 trang 132 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Hãy xếp các từ in đậm trong những câu sau đây vào cột thích hợp (theo bảng mẫu) ở dưới.

Trả lời

Bảng tổng kết các từ loại khác

Số từĐại từLượng từChỉ từPhó từ
Ba, nămTôi, bao nhiêu, bao giờ,bấy giờNhữngấy, đâuĐã, mới, đang

 

Quan hệ từTrợ từTình thái từThán từ
ở, của, nhưng, nhưChỉ, cả, ngay, chỉHảTrời ơi

Bài 2 trang 132 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Tìm những từ chuyên dùng ở cuối câu để tạo câu nghi vấn. Cho biết các từ ấy thuộc từ loại nào.

Trả lời

Các tình thái từ chuyên dùng ở cuối câu để tạo câu nghi vấn: à, ư, hử, hở, hả,…

B. CỤM TỪ

Bài 1 trang 133 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Tìm phần trung tâm của các cụm danh từ in đậm. Chỉ ra những dấu hiệu cho biết đó là cụm danh từ.

Trả lời

Trung tâm của các cụm danh từ:

(a): ảnh hưởng, nhân cách, lối sống. Các dấu hiệu là những lượng từ đứng trước: những, một, một.

(b): ngày (khởi nghĩa). Dấu hiệu là những.

(c): Tiếng (cười nói). Dấu hiệu là có thể thêm những vào trước.

Bài 2 trang 133 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Tìm phần trung tâm của các cụm từ in đậm. Chỉ ra những dấu hiệu cho biết đó là cụm động từ.

Trả lời

(a): đến, chạy, ôm. Dấu hiệu là đã, sẽ, sẽ.

(b): lên (cải chính). Dấu hiệu là vừa.

Bài 3 trang 133 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Tìm phần trung tâm của các cụm từ in đậm. Chỉ ra những yếu tố phụ đi kèm với nó.

Trả lời

– Trung tâm của các cụm từ:

(a): Việt Nam (vốn là danh từ, được dùng như tính từ), bình dị, phương Đông (vốn là cụm danh từ, được dùng như tính từ), mới, hiện đại.

(b): êm ả

(c): phức tạp, phong phú, sâu sắc

– Dấu hiệu nhận biết các cụm từ này là cụm tính từ: rất (a), có thể thêm rất vào trước phần trung tâm (b, c).

Kết luận

Hy vọng với các giải đáp trên thì mong là quý độc giả đã biết được cách ” Soạn bài Tổng kết về ngữ pháp” chuẩn và chính xác nhất hiện nay. Các thông tin trên được admin cập nhật cũng như thu thập thông tin từ nhiều nguồn chuẩn xác, hy vọng các bạn sẽ thích và ủng hộ cho Chamhocbai.com.

Bài viết đã được cập nhật mới nhất vào 05/2024!