Updated at: 08-04-2022 - By: Thầy Vũ Xuân Anh

Soạn bài TTập làm thơ tám chữ siêu ngắn nhất trang 87 SGK ngữ văn 9 tập 1 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Video hướng dẫn giải

Phần I

Video hướng dẫn giải

NHẬN DIỆN THỂ THƠ TÁM CHỮ

Trả lời câu hỏi (trang 149 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

a. Có 8 chữ trong mỗi dòng thơ

b.

– Đoạn thơ của Thế Lữ gieo vần chân, liên tiếp: tan – ngàn, mới – gội, bừng – rừng, gắt – mật.

– Đoạn thơ của Bằng Việt gieo vần chân, liên tiếp: về – nghe, học – nhọc, bà – xa.

– Đoạn thơ của Tố Hữu gieo vần chân, gián cách (cách một câu mới có vần với nhau): ngát – hát, non – son, đứng – dựng, tiên – nhiên.

c. Cách ngắt nhịp ở mỗi đoạn thơ linh hoạt: 2/3/3, 3/2/3, 2/2/4, 3/5,…

Phần II

Video hướng dẫn giải

LUYỆN TẬP NHẬN DIỆN THỂ THƠ TÁM CHỮ 

Câu 1: 

Trả lời câu 1 (trang 150 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

(1): ca hát

(2): ngày qua

(3): bát ngát

(4): muôn hoa

Câu 2: 

Trả lời câu 2 (trang 150 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

(1): cũng mất

(2): tuần hoàn

(3): đất trời

Câu 3:

Trả lời câu 3 (trang 151 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

– Câu thơ thứ ba bị chép sai ở từ rộn rã. Âm tiết cuối của câu thơ này phải mang thanh bằng và hiệp vần với chữ gương ở cuối câu thơ trên (đoạn thơ gieo vần chân liên tiếp).

– Đoạn thơ được chép đúng là:

Giờ nao nức của một thời trẻ dại !

                             Hỡi ngói nâu, hỡi tường trắng, cửa gương !

                             Những chàng trai mười lăm tuổi vào trường ,

                             Rương nhỏ nhỏ với linh hồn bằng ngọc.

Câu 4: 

Trả lời câu 4 (trang 151 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

– Tự sáng tác thơ

Phần III

Video hướng dẫn giải

THỰC HÀNH LÀM THƠ TÁM CHỮ

Câu 1: 

Trả lời câu 1 (trang 151 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

(1): vườn

(2): qua

Câu 2: 

Trả lời câu 2 (trang 151 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

Bước chân nhẹ nâng tà áo trắng sương

Bài viết đã được cập nhật mới nhất vào 08/2022!