Updated at: 03-04-2023 - By: Thầy Vũ Xuân Anh

Admin Chăm Học Bài hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách “Soạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn” chuẩn nhất 06/2024.

Soạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn- Mẫu 1

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 1 (trang 49 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

a.

– Phép lặp: từ “trường học” được lặp lại hai lần trong câu 1 và 2 (liên kết câu).

– Phép thế: từ “như thế” thay cho câu “Về mọi mặt, trường học của chúng ta phải…” (liên kết đoạn văn).

b.

– Phép lặp: lặp các từ “văn nghệ”, “tâm hồn”, “sự sống” (vừa liên kết câu, vừa liên kết đoạn văn).

– Phép thế: từ “ấy” ở câu 2 thay cho ý ở đoạn trước: “văn nghệ là sự sống” (liên kết đoạn văn).

c. Phép lặp: lặp các từ “thời gian”, “con người” (liên kết câu).

d. Phép trái nghĩa: “yếu đuối” – “mạnh”; “hiền lành” – “ác” (liên kết câu).

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 2 (trang 50 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Những cặp từ trái nghĩa được dùng để liên kết đoạn văn:

– thời gian vật lí – thời gian tâm lí.

– vô hình – hữu hình 

– giá lạnh – nóng bỏng

– thẳng tắp – hình tròn

– đều đặn – lúc nhanh lúc chậm 

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 3 (trang 50 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Các lỗi liên kết nội dung:

a. Mỗi câu ở đây thuộc về các chủ đề khác nhau.

b. Các câu cùng hướng về một chủ đề nhưng chưa rõ quan hệ thời gian.

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 4 (trang 51 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

a. Từ thay thế dùng tùy tiện, lúc “nó”, lúc “chúng”. Nên dùng thống nhất từ “nó” hoặc “chúng”.

b. Cả hai câu đều nói về cuộc gặp gỡ giữa vị bộ trưởng và bà con nông dân nhưng câu trước nói địa điểm là “văn phòng”, câu sau lại là “hội trường”.

Soạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn- Mẫu 2

I. Khái niệm liên kết

Câu 1 (trang 43 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2):

-Đoạn văn bàn về cách phản ánh thực tại của người nghệ sĩ

-Chủ đề của đoạn văn trên nằm trong chủ đề chung của toàn văn bản là “Tiếng nói của văn nghệ”

Câu 2 (trang 43 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2):

– Nội dung chính của câu (1): Tác phẩm nghệ thuật phản ánh thực tại.

– Nội dung chính của câu (2): Khi phản ánh thực tại người nghệ sĩ muốn nói lên một điều mới mẻ

– Nội dung chính của câu (3): Cái mới mẻ là thái đột tình cảm và lời nhắn nhủ của người nghệ sĩ

– Những nội dung của các câu đều xoay quanh chủ đề cách phản ánh đời sống của tác phẩm văn nghệ. Câu sau nối tiếp ý của câu trước.

– Trình tự sắp xếp hợp lí: Phản ánh thực tại => tái hiện và sáng tạo => Gửi gắm một điều gì đó

Câu 3 (trang 43 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2): Mối quan hệ chặt chẽ giữa các câu trong đoạn văn thể hiện bằng các biện pháp:

– Sự lặp lại các từ: tác phẩm – tác phẩm;

– Sử dụng các từ cùng trường liên tưởng: tác phẩm – nghệ sĩ, ghi lại – muốn nói – gửi vào – góp vào;

– Thay thế: những vật liệu mượn ở thực tại bằng cái đã có rồi, nghệ sĩ bằng anh;

– Dùng quan hệ từ: nhưng.

II. Luyện tập

Câu 1(trang 44 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2):

– Chủ đề của đoạn văn trên là khẳng định điểm mạnh, điểm yếu, năng lực trí tuệ của người Việt Nam.

– Trình tự sắp xếp các câu hợp lí, cụ thể, cùng thể hiện chủ đề đoạn văn

+ Câu 1: Khẳng định điểm mạnh của người Việt Nam

+ Câu 2: Khẳng định tính ưu việt trong điểm mạnh

+ Câu 3: Nêu ra các điểm yếu

+ Câu 4: Phân tích những biểu hiện cụ thể của điểm yếu

+ Câu 5: Khẳng định nhiệm vụ cấp bách là khắc phục “lỗ hổng”

Câu 2 (trang 44 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2):

– Thế đồng nghĩa: sự thông minh, nhạy bén với cái mới – Bản chất trời phú ấy

– Nối: Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn – ấy là

– Lặp: lỗ hổng – lỗ hổng này; sự thông minh (câu 1) – trí thông minh (câu 5).

Soạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn- Mẫu 3

KHÁI NIỆM LIÊN KẾT

Trả lời câu 1 (trang 43 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

– Đoạn văn bàn về cách phản ánh hiện thực của văn nghệ.

– Chủ đề của đoạn văn trên nằm trong chủ đề chung của toàn văn bản.

Trả lời câu 2 (trang 43 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Nội dung chính của mỗi câu trong đoạn văn:

Câu (1): Văn học sáng tác dựa trên thực tại.

Câu (2): Người nghệ sĩ phải có sáng tạo.

Câu (3): Sự sáng tạo ấy chính là thông điệp của nhà văn muốn gửi đến mọi người.

→ Trình tự hợp lí, logic. Các câu có quan hệ với nhau cùng làm nổi chủ đề của đoạn.

Trả lời câu 3 (trang 43 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

– Lặp từ “tác phẩm” và từ cùng trường nghĩa với từ “tác phẩm”: “nghệ sĩ”.

– Phép thế “nghệ sĩ” bằng từ “anh”.

– Dùng quan hệ từ “nhưng”.

– Dùng cụm từ “cái đã có rồi” đồng nghĩa với cụm từ “những vật liệu mượn ở thực tại”.

LUYỆN TẬP

Câu 1

Trả lời câu 1 (trang 44 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

– Chủ đề của đoạn là khẳng định điểm mạnh, yếu về năng lực trí tuệ của người Việt.

– Nội dung các câu trong đoạn phục vụ chủ đề ấy :

+ Câu (1, 2) : khẳng định và phân tích tính ưu việt của những điểm mạnh.

+ Câu (3, 4) : Khẳng định và phân tích điểm yếu.

+ Câu (5) : Nhiệm vụ cấp bách.

Câu 2

Trả lời câu 2 (trang 44 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

– Liên kết:

+ Phép nối: Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn – ấy là.

+ Phép thế: sự thông minh, nhạy bén với cái mới – Bản chất trời phú ấy.

+ Phép lặp: lỗ hổng – lỗ hổng này (câu 4 và 5).

Soạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn- Mẫu 4

Câu 1
a. Vận dụng phép lặp ( Trường học) – liên kết câu và phép thế ( Từ “ như thế” thay cho “ về mọi mặt, trường học của chúng ta ….” – liên kết đoạn văn
b. Vận dụng phép lặp ( Văn nghệ, tâm hồn, sự sống) – liên kết câu, liên kết đoạn văn; phép thế ( từ “ ấy” thay cho “ văn nghệ là sự sống” – liên kết đoạn văn
c. Vận dụng phép lặp ( Thời gian, con người) – liên kết câu
d. Vận dụng phép dùng từ đối ( yếu đuối – mạnh; hiền lành – ác ) liên kết câu
Câu 2 
Những cặp từ trái nghĩa để liên kết:
Thời gian vật lý/ thời gian tâm lý
Vô hình/ hữu hình
Giá lạnh/ nóng bỏng
Thẳng tắp/ hình tròn
Đều đặn/ lúc nhanh lúc chậm
Câu 3
Những lỗi liên kết là:
a. Các câu không chung chủ đề
b. Các câu cùng hướng về chủ đề, nhưng chưa chung quan hệ thời gian
Câu 4
a. Từ dùng thay thế vừa bãi. Khi dùng “ nó” khi dùng “ chúng”, nên có sự thống nhất sử dụng từ
b. Cả hai câu đều nói về cuộc gặp gỡ giữa vị bộ trưởng và bà con nông dân nhưng câu trước nói địa điểm là văn phòng, câu sau lại là hội trường.

Kết luận

Hy vọng với các giải đáp trên thì mong là quý độc giả đã biết được cách “Soạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn” chuẩn và chính xác nhất hiện nay. Các thông tin trên được admin cập nhật cũng như thu thập thông tin từ nhiều nguồn chuẩn xác, hy vọng các bạn sẽ thích và ủng hộ cho Chamhocbai.com.

Bài viết đã được cập nhật mới nhất vào 06/2024!