Updated at: 08-04-2022 - By: Thầy Vũ Xuân Anh

Soạn bài Khởi ngữ siêu ngắn nhất trang 7 SGK ngữ văn 9 tập 2 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Video hướng dẫn giải

Phần I

Video hướng dẫn giải

ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG DỤNG CỦA KHỞI NGỮ

Trả lời câu 1 (trang 7 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

– Vị trí: các từ ngữ in đậm đứng trước chủ ngữ.

– Về quan hệ với vị ngữ: từ ngữ in đậm không phải chủ ngữ trong câu, không có quan hệ với thành phần vị ngữ như chủ ngữ.

Trả lời câu 2 (trang 8 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

– Trước các từ in đậm này có thể thêm các quan hệ từ “về, “đối với”.

Phần II

LUYỆN TẬP

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 1 (trang 8 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Các khởi ngữ (im đậm):

(a)   Điều này

(b)  Đối với chúng mình

(c)   Một mình

(d)  Làm khí tượng

(e)   Đối với cháu.

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 2 (trang 8 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

a. Làm bài (thì) anh ấy (làm bài) cẩn thận lắm.

b. Hiểu (thì) tôi hiểu rồi nhưng giải (thì) tôi chưa giải được.

Bài viết đã được cập nhật mới nhất vào 10/2022!