Updated at: 04-05-2022 - By: Thầy Vũ Xuân Anh

Đề bài

Lần lượt tìm hiểu và phân tích các đề bài theo bốn vấn đề đã gợi ý:

– Đề 1: Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới

– Đề 2: những con người vượt lên trên số phận, học tập thành công

– Đề 3: Tinh thần hiếu học, vượt khó của học sinh Việt Nam.

– Đề 4: Tình trạng vứt rác bừa bãi

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Đề văn em chọn: đề 4

Lời giải chi tiết

1. Mở bài: Giới thiệu chung về vấn đề cần nghị luận( rác thải ở khắp mọi nơi)

2. Thân bài:

– Trình bày thực trạng và nêu ra những ví dụ thực tiễn về tình hình rác thải ở nước ta:

+ Bất cư nơi nào cũng có rác, rác ơe khắp mọi nơi: ở mặt đường, lề đường, bãi cỏ, bờ hồ,…

+ Rác thải xuất hiện là do con người “ tiện tay” vứt, không cần biết thùng rác ở đâu, mình đang ở chỗ nào.

– Nguyên nhân:

+ Do sự thiếu ý thức của con người

+ Thùng rác chưa được đặt phổ biến rộng rãi

+ Trình độ xử lí rác thải của chúng ta chưa được phát triển rộng rãi phổ biến nên xuất hiện nhiều bãi rác “ lộ thiên”

+ Chưa có mức xử phạt đối với những người xả rác bừa bãi

– Hậu quả:

+ Ảnh hưởng đến môi trường thiên nhiên xung quanh

+ Ảnh hưởng đến môi trường sống của con người

+ Gây những căn bệnh khó chữa cho con người

+ Mất mĩ quan gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế

– Liên hệ và mở rộng:Nêu ra những ví dụ diển hình về mà con người xả rác ảnh hưởng tới môi trường như: như vụ việc 145,4 tấn chất thải nguy hại của Formosa chuyển ra Phú Thọ, nước mưa chảy tràn của Nhà máy sản xuất quặng đồng An Phú gây ô nhiễm môi trường tại tỉnh Hòa Bình; Công ty TNHH Hapeco Hải Âu xả nước thải ra sông Lạch Tray (Hải Phòng) gây ô nhiễm.

– Biện pháp

+ Chúng ta cần phải nêu cao ý thức của bản thân, tuyên truyền nâng cao ý thức tới những người xung quanh

+ Tham gia những hoạt động chung tay bảo vệ môi trường

+ Đưa ra những hình phạt xử lí đối với những hành vi xả thải bừa bãi ra môi trường

3. Kết bài: Khẳng định và rút ra bài học cho bản thân.

Bài viết đã được cập nhật mới nhất vào 02/2023!