Updated at: 04-05-2022 - By: Thầy Vũ Xuân Anh

Câu 1

Câu 1 (trang 5 VBT Ngữ văn 9, tập 2)

Tìm khởi ngữ trong các đoạn trích sau đây:

a) Ông cứ đứng vờ vờ xem tranh ảnh chờ người khác đọc rồi nghe lỏm. Điều này ông khổ tâm hết sức.

(Kim Lân, Làng)

b) – Vâng! Ông giáo dạy phải! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng.

(Nam Cao, Lão Hạc)

c) Một mình thì anh bạn trên trạm đỉnh Phan-xi-păng ba nghìn một trăm bốn mươi hai mét kia mới một mình hơn cháu.

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

d) Làm khí tượng, ở được cao thế mới là lí tưởng chứ.

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

e) Đối với cháu, thật là đột ngột […].

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

Phương pháp giải:

Đọc Ghi nhớ, chú ý các dấu hiệu nhận biết khởi ngữ: về vị trí trong câu, về sử dụng quan hệ từ để nối khởi ngữ với chủ ngữ.

Lời giải chi tiết:

Khởi ngữ trong đọan trích là:

a. Điều này

b. Đối với chúng mình

c. Một mình

d. Làm khí tượng

e. Đối với cháu

Câu 2

Câu 2 (trang 6 VBT Ngữ văn 9, tập 2)

Hãy viết lại các câu sau đây bằng cách chuyển phần được in đậm thành khởi ngữ (có thể thêm trợ từ thì):

a) Anh ấy làm bài cẩn thận lắm.

b) Tôi hiểu rồi nhưng tôi chưa giải được.

Phương pháp giải:

Chuyển từ in đậm lên đầu câu hoặc đầu vế câu (có thể thêm từ “thì” để nối với chủ ngữ).

Lời giải chi tiết:

Viết lại như sau:

a. Làm bài, anh ấy cẩn thận lắm

b. Hiểu thì tôi hiểu rồi, nhưng giải thì tôi chưa giải được.

Bài viết đã được cập nhật mới nhất vào 02/2023!