Updated at: 04-05-2022 - By: Thầy Vũ Xuân Anh

Đề bài

Lập dàn bài cho đề 7 ở mục I (SGK tr. 52)

Lời giải chi tiết

1. Mở bài: giới thiệu vấn đề: Tinh thần tự học

2. Thân bài:

– Giải thích khái niệm tự học

+ Tự học là chúng ta tự mình học tập sau khi học ở trường, về nhà chúng ta có thể vạch ra một kế hoạch, một chương trình học cho bản thân mình

+ Tự học không hẳn là học sau khi lên lớp mà còn trước khi đến lớp

– Chứng minh vai trò của tự học qua các tấm gương như: Mạc Đĩnh Chi, Bác Hồ,…

– Phê phán những người không có tinh thần tự học:

+ Phê phán những người có thói ghét học và xem đó là một cực hình

+ Phê phán những con người lười học

+ Phê phán những người học tủ, học vẹt

– Đánh giá việc tự học

+ Tự học ở nhà là chúng ta tự học, tự soạn bài và học bài không cần ai nhắc nhở

+ Lên kế hoạch và thời khóa biểu mỗi môn học cho bản thân

+ Khi chúng ta tự học ở nhà thì những bài trên trường ta sẽ hiểu nhanh hơn và không mất thời gian học lại

+ Tự học là một công việc giúp chúng ta chủ động hơn trong học tập và các công việc khác

3. Kết bài: khẳng định lại vấn đề, rút ra bài học cho bản thân.

Bài viết đã được cập nhật mới nhất vào 01/2023!