Updated at: 04-05-2022 - By: Thầy Vũ Xuân Anh

Lời giải chi tiết

1. Mở bài: Giới thiệu về nhân vật Nguyễn Hiền (thời đại, gia cảnh…)

2. Thân bài:

– Phân tích hoàn cảnh đặc biệt của Nguyễn Hiền: nhà nghèo phải xin làm chú tiểu quét chùa.

– Đánh giá tinh thần chủ động và ham học của Nguyễn Hiền: nép bên cửa lắng nghe, hỏi thêm thầy, lấy lá để viết chữ, xin thầy đi thi để xem sức học của mình.

– Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng Nguyễn Hiền có ý thức tự trọng rất cao, yêu cầu nhà vua có võng lọng với đầy đủ nghi thức mới chịu về kinh.

3. Kết bài:

– Nguyễn Hiền là một tấm gương “khổ luyện thành tài” và có lòng tự trọng.

– Bài học cho bản thân.

Bài viết đã được cập nhật mới nhất vào 02/2023!