Updated at: 22-02-2023 - By: Thầy Vũ Xuân Anh

Admin Chăm Học Bài hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách giải VBT ngữ văn 9 bài Biên bản chuẩn nhất 07/2024.

Hướng dẫn cách giải VBT ngữ văn 9 bài Biên bản chuẩn và đầy đủ nhất

Câu 1 (trang 81 VBT Ngữ văn 9, tập 2)

Hãy lựa chọn tình huống cần viết biên bản

Lời giải chi tiết:

Những tình huống cần viết biên bản:

– Các tình huống cần viết biên bản: a, c, d.

– Tình huống (b): viết đơn; (e): viết bản kiểm điểm.

Câu 2 (trang 81 VBT Ngữ văn 9, tập 2)

Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc của biên bản cuộc họp giới thiệu đội viên ưu tú của chi đội cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Lời giải chi tiết:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP GIỚI THIỆU ĐỘI VIÊN ƯU TÚ

CỦA CHI ĐỘI CHO ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Khai mạc lúc……ngày….. tháng……năm……..

Lí do cuộc họp: giới thiệu đội viên ưu tú cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thành phần: các đội viên chi đội……………………………….

Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:………………………………………………..

Chủ tọa:…………………………………………………………………………………………

Thư kí:……………………………………………………………………………………………

Nội dung cuộc họp

1) Lễ: chào cờ

2) Giới thiệu Đoàn TNCS HCM

3) Chủ toạ trình bày ý nghĩa của việc giới thiệu đội viên ưu tú cho Đoàn, tiêu chuẩn đối với người được giới thiệu, cách giới thiệu và chọn lựa.

4) Các đội viên phát biểu, giới thiệu, phân tích và thảo luận.

5) Biểu quyết danh sách giới thiệu.

6) Chủ toạ khẳng định kết quả cuộc họp và tuyên bố bế mạc.

Cuộc họp kết thúc lúc…………………………..cùng ngày

Chủ toạ                                                    Thư kí

(Họ tên và chữ kí)                                   (Họ tên và chữ kí)

Kết luận

Hy vọng với các giải đáp trên thì mong là quý độc giả đã biết được cách giải VBT ngữ văn 9 bài Biên bản nhất hiện nay. Các thông tin trên được admin cập nhật cũng như thu thập thông tin từ nhiều nguồn chuẩn xác, hy vọng các bạn sẽ thích và ủng hộ cho Chamhocbai.com.

Bài viết đã được cập nhật mới nhất vào 07/2024!