Bài tập sóng âm

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm 1 số bài tập sóng âm từ dễ đến khó để củng cố kiến thức nhé! I. Trắc nghiệm bài tập sóng âm Câu 1: Khi nói về âm, điều nào sau đây sai? A. Về bản chất vật lý thì sóng âm, sóng siêu âm và sóng …

8 Phương pháp giải nhanh hóa học Hữu Cơ – Vô Cơ

Quy tắc đường chéo – Phương pháp trung bình: Các dạng bài tập hay Phương trình ion rút gọn – Dạng bài tập thường gặp trong đề thi Phương pháp tăng giảm khối lượng – Dạng bài tập thường gặp trong đề thi Định luật bảo toàn khối lượng – Dạng bài tập thường gặp …

Quy tắc đường chéo- Phương pháp trung bình

Quy tắc đường chéo – Phương pháp đường chéo. Phương pháp đường chéo là phương pháp thường được áp dụng cho các bài toán hỗn hợp chứa 2 thành phần mà yêu cầu của bài toán là xác định tỉ lệ giữa 2 thành phần đó. Đây là phương pháp có nhiều ưu điểm, giúp …